Opinia ornitologiczna Ornitolog, Chiropterolog, Nadzór przyrodniczy, Inwentaryzacja drzew Dendrolog, Ekspertyza przyrodnicza, Herpetolog, Entomolog, Botanik, Zoolog, Inwentaryzacja przyrodnicza,. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Legnica, Dolnośląskie.

Oferta współpracy

BIURO EKSPERTYZ I USŁUG PRZYRODNICZYCH powiększając wyśmienity zespół współpracowników i rozszerzając działalność na obszar całego kraju, zaprasza do współpracy ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych: fitosocjolog, botanik, dendrolog, entomolog, ichtiolog, herpetolog, chiropterolog, ornitolog.

Prace jakie zazwyczaj wykonujemy i możemy je realizować wraz z Wami w każdym miejscu naszego kraju to:

Nadzory przyrodnicze - głównie nadzory faunistyczne i botaniczne wykonywane dla inwestorów, przedsiębiorców, samorządów, jednostek administracji oraz osób fizycznych. Dzięki naszej fachowości, doświadczeniu oraz wiedzy, prace, inwestycje i przedsięwzięcia wymienionych podmiotów mogą być realizowane z dotrzymaniem przepisów prawa, norm i ogólnie przyjętych dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie wszelkiej działalności w zależności od potrzeb (pod nadzorem botanika, pod nadzorem dendrologa, pod nadzorem ichtiologa, pod nadzorem herpetologa, pod nadzorem ornitologa, pod nadzorem chiropterologa).

Inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring przyrodniczy wykonywany przez specjalistów zajmujących się siedliskami, florą i fauną. Pracujemy w zróżnicowanych warunkach terenowych: od najcenniejszych przyrodniczo obszarów chronionych (zarówno w górach jak i na nizinach, w ekosystemach leśnych, nieleśnych i wodnych), przez krajobraz rolniczy cennych łąk i pastwisk, przez miejskie parki, po najbardziej zurbanizowane tereny w miastach gdzie dbamy o dobro ptaków i nietoperzy.

Wykonujemy różnego rodzaju opracowania: od raportów oddziaływania na środowisko, poprzez ekspertyzy przyrodnicze (fitosocjologiczne, botaniczne, dendrologiczne, entomologiczne, ichtiologiczne, herpetologiczne, chiropterologiczne, ornitologiczne), wszelkiego rodzaju operaty, programy, analizy i opinie będące efektem prac terenowych związanych z ochroną przyrody.

Od wielu lat działamy w programach rolnośrodowiskowych wykonując dokumentacje przyrodnicze rolnośrodowiskowe (zarówno ornitologiczne jak i siedliskowe). Nasi eksperci mogą przeprowadzić inwentaryzację gatunków i siedlisk na terenach rolnych łąk i pastwisk w całym kraju.

Pomagamy inwestorom, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji itp. w procesach administracyjnych, powiązanych z koniecznością uwzględnienia informacji o środowisku (np. pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, wnioski na odstępstwa od zakazów, dokumentacja na potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wypełniamy w zakresie przyrodniczym karty informacyjne przedsięwzięcia)

Pomagamy również w zakresie przyrodniczym przy realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską (planowanie projektów, wdrażanie działań, koordynacja, szkolenia i edukacja).

Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi przyrodnicze związane z wdrażaniem minimalizacji przyrodniczych, realizacją kompensacji przyrodniczych (np. przenoszenie gatunków roślin, zwierząt, odtwarzanie siedlisk przyrodniczych, tworzenie zastępczych miejsc bytowania zwierząt, wieszanie budek dla ptaków i schronień dla nietoperzy w lasach i w miastach, usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin itp.)

Miejsce pracy: praca w terenie – cały kraj, prace kameralne - praca zdalna.

Wymagania:

– doświadczenie !!!

– odpowiedzialność i terminowość !!!

– mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe / kursy i certyfikaty

Prosimy o przesyłanie aplikacji z opisem doświadczenia i z określeniem możliwego obszaru działania na e-mail BIURA.
W przypadku realizacji zamówień w specjalizacji i na obszarach będących w zasięgu Państwa działania będziemy się kontaktować z Wami włączając do naszego zespołu.

Tym (m.in.) się zajmujemy:

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna. Ptaki i nietoperze w budynkach

Oględziny drzew i krzewów przed wycinką

Inwentaryzacje przyrodnicze

Nadzór przyrodniczy

 

Dla ekspertów biura

Wiemy jak dbać o przyrodę

My i Środowisko
www.myisrodowisko.pl
My i Środowisko
www.myisrodowisko.pl
My i Środowisko
www.myisrodowisko.pl