Opinia ornitologiczna Ornitolog, Chiropterolog, Nadzór przyrodniczy, Inwentaryzacja drzew Dendrolog, Ekspertyza przyrodnicza, Herpetolog, Entomolog, Botanik, Zoolog, Inwentaryzacja przyrodnicza,. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Legnica, Dolnośląskie.

Oględziny drzew i krzewów przed wycinką pod kątem występowania ptaków, nietoperzy, owadów

U nas nie będziesz długo czekał na niezbędną dokumentację przyrodniczą - działamy szybko i profesjonalnie.

Zazwyczaj w warunkach wydanego zezwolenia na usunięcie drzew, zadrzewień, krzewów jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody a dotyczących objętych ochroną gatunkową ptaków, nietoperzy oraz owadów. Często wymagane są opinie lub ekspertyzy. Drzewa i krzewy to miejsce życia wielu chronionych gatunków zwierząt. Przed wycinką osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie (ornitolog, chiropterolog, entomolog) powinna sprawdzić czy w obrębie planowanych do wycinki drzew i krzewów nie występują gatunki chronione, czy drzewa nie stanowią siedliska chronionych owadów, gniazdujących ptaków czy też przebywających w dziuplach nietoperzy. Wycinka powinna być zaplanowana tak by nie wyrządziła szkody gatunkom chronionym.

Dla planujących wycinkę drzew lub krzewów:

Jak możemy pomóc i co oferujemy?

  • Oględziny drzew i krzewów przed wycinką - specjalista ornitolog, chiropterolog, entomolog - w zakresie objętych ochroną gatunkową zwierząt.
  • Sporządzenie opinii lub ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej występowania chronionych gatunków ptaków, nietoperzy, owadów w obrębie planowanych do wycinki drzew lub krzewów.
  • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wycinką: nadzór ornitologa, nadzór chiropterologa, nadzór entomologa, nadzór leśnika, nadzór dendrologa
  • Sporządzenie sprawozdań z pełnionych nadzorów na potrzeby organów ochrony środowiska


Korzyści
Nasze doświadczenie w tej dziedzinie pozwala na przygotowanie całej dokumentacji, wszelkich niezbędnych załączników zgodnie z normami prawnymi i w sposób akceptowalny przez organy decyzyjne. Profesjonalne podejście Biura Ekspertyz i Usług Przyrodniczych oszczędza Twój czas i pieniądze gdyż każdą sprawę możemy poprowadzić całościowo i kompleksowo, przez przygotowanie wniosków, opinii, ekspertyz i innych dokumentów, aż do procesu wycinki. Wszystkich niezbędnych ekspertów znajdziesz w jednym miejscu a nasz bogaty zespół fachowców (dendrolog, ornitolog, chiropterolog, entomolog, leśnik, przyrodnik) zawsze znajdzie dogodne rozwiązanie chroniące przyrodę i satysfakcjonujące klienta.

Słowa kluczowe:
Wycinka drzew, Wycinka krzewów, Wycinka drzew i krzewów, Dendrolog, Ornitolog, Chiropterolog, Entomolog, Leśnik, Przyrodnik, Przygotowanie wniosku na wycinkę, Wniosek na wycinkę, Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, Zgoda na wycinkę drzew, Zgoda na wycinkę drzewa, Pozwolenie na wycinkę drzew, Ekspertyza dendrologiczna, Opinia dendrologiczna, Opinia dendrologa, Operat dendrologiczny, Ekspertyza przyrodnicza, Ekspertyza ornitologiczna, Ekspertyza entomologiczna, Ekspertyza chiropterologiczna, Opinia ornitologa, Opinia entomologa, opinia chiropterologa, Sprawdzanie drzew pod kątem występowania ptaków, nietoperzy, owadów, Nadzór ornitologiczny, Pod nadzorem Ornitologa, Nadzór entomologiczny, Pod nadzorem entomologa, Nadzór chiropterologiczny, Pod nadzorem chiropterologa, Nadzór przyrodniczy, Ptaki gniazdujące na drzewach, Nietoperze w drzewach, Pachnica, Gatunki chronione.