Opinia ornitologiczna Ornitolog, Chiropterolog, Nadzór przyrodniczy, Inwentaryzacja drzew Dendrolog, Ekspertyza przyrodnicza, Herpetolog, Entomolog, Botanik, Zoolog, Inwentaryzacja przyrodnicza,. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Legnica, Dolnośląskie.

Kompensacje przyrodnicze - znamy się na tym !!!

Kompensacje zarówno na obszarach chronionych, w tym Natura 2000 jak i w miastach

Jeśli wystąpiła potrzeba wykonania kompensacji, nasz zespół ekspertów przyrodniczych i nasz nadzór przyrodniczy pomoże odpowiednio zaplanować i wykonać wszelkie działania naprawcze w środowisku. Nie jest to proste zadanie i wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia a także często odpowiednich uprawnień lub zezwoleń. Potrzeba wykonania kompensacji zazwyczaj identyfikowana jest w trakcie oceny oddziaływania na środowisko lub w trakcie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Formalnie kompensacja przyrodnicza jest procedurą zdefiniowaną w ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych. Powinna być stosowana zawsze, jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstają negatywne oddziaływania na środowisko.

Kompensacja przyrodnicza może obejmować m.in. następujące, przykładowe działania:
– odtwarzanie siedliska przyrodniczego lub/i siedliska gatunku na tym samym obszarze Natura 2000, na którym ma dojść do strat przyrodniczych, lub na innym obszarze (ze względu na spójność sieci i rolę w niej danego obszaru Natura 2000),
– utworzenie zastępczego siedliska gatunku oraz przeniesienie gatunku na to siedlisko,
– osiągnięcie wyższego stanu ochrony pozostałych zasobów siedliska przyrodniczego lub/i siedliska gatunku na obszarze Natura 2000,
– przywracanie ciągłości ekologicznej korytarzy ekologicznych,
– reintrodukcję gatunków (jeśli istnieje merytoryczne uzasadnienie takiej potrzeby) oraz restytucję i wzmacnianie ich populacji.

Myśląc o przyrodzie znajdujemy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą!

Warto stawiać na jakość !!!

MY I ŚRODOWISKO – dewiza firmy, za którą stoi osiąganie przez naszych Klientów najlepszych ekologicznych standardów oraz rozwój przyjazny środowisku !!!