Opinia ornitologiczna Ornitolog, Chiropterolog, Nadzór przyrodniczy, Inwentaryzacja drzew Dendrolog, Ekspertyza przyrodnicza, Herpetolog, Entomolog, Botanik, Zoolog, Inwentaryzacja przyrodnicza,. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Legnica, Dolnośląskie.

Nadzór przyrodniczy

Ornitolog, Chiropterolog, Entomolog, Herpetolog, Ichtiolog, Botanik, Dendrolog, Ekolog, Leśnik, Przyrodnik

Zapewniamy właściwy przebieg różnego rodzaju prac, przedsięwzięć i inwestycji, dbając o to, by nie wystąpił negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Nasz nadzór przyrodniczy stosując najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony przyrody pomoże inwestorowi lub wykonawcy danego przedsięwzięcia w dotrzymaniu norm prawnych, w doborze odpowiednich działań oraz w jakże istotnym i ważnym dotrzymaniu terminów.

Prowadzone przez BIURO EKSPERTYZ I USŁUG PRZYRODNICZYCH nadzory przyrodnicze, głównie nadzory faunistyczne i botaniczne, wykonujemy dla inwestorów, przedsiębiorców, samorządów, jednostek administracji publicznej oraz osób fizycznych na terenie całego kraju. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie wszelkiej działalności i w zależności od potrzeb prowadzenie prac: pod nadzorem botanika, pod nadzorem dendrologa, pod nadzorem ichtiologa, pod nadzorem herpetologa, pod nadzorem ornitologa, pod nadzorem chiropterologa oraz nadzór nad wycinką drzew i krzewów.

Myśląc o przyrodzie znajdujemy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą!

Ornitolog Chiropterolog Entomolog Herpetolog Dendrolog Botanik Ekspert przyrodniczy Teriolog

Warto stawiać na jakość !!!

MY I ŚRODOWISKO – dewiza firmy, za którą stoi osiąganie przez naszych Klientów najlepszych ekologicznych standardów oraz rozwój przyjazny środowisku !!!